Maisemapuiston esittely

Suomen Pietarhovin maisemapuistomme on rakennettu rajakarjalaisille kunnaille. Laatokan Karjalan ilmasto antaa suojaa rehevälle kasvillisuudelle.

Asutuksen historiallisia merkkejä kaskiajoilta on helppo löytää. Ehkäpä ensimmäiset asukkaat saapuivat jo jääkauden jälkeen? Historia ja nykyaika seuraavat kulkijan askeleita.

Maaston muoto on kumpuilevaa ja siten silmää miellyttävää. Maisema on pastoraalista. Vuoteen 2017 mennessä on maisemapuistomme  laajennettu noin 4,5 hehtaarin kokoiseksi viher- ja kukka-alueeksi ja kaikkiaan 7 hehtaarin kokonaisuudeksi, jossa on mukana metsäpuistoa. Ajan myötä on tarkoitus laajentua 13 hehtaarin alalle. Puistosta iso osa on jo nyt kauttaaltaan kulkukelpoista ja esteetöntä. Tämän lisäksi metsäisemmällä alueella voit kulkea esimerkiksi polkuja pitkin. Puistossa ja rakennusten sisäänpääsyissä on huomioitu liikuntarajoitteiset henkilöt.

Pietarhovin alueella kasvaa Dendrologian seuran mittausten mukaan Suomen kolmanneksi suurin lehtikuusi. Erilaisia puita meillä on lähes 50, pensaslajeja liki 40 ja ruusuja yli 25 lajia. Voit pyytää myös opastuksen esimerkiksi mielenkiintoiseen lääkeyrttien eli rohdoskasvien kokoelmaan. Monivuotisten perinteisten punaisten ”joriinien” (daalioiden) kantaa on viime vuodet lisätty viljellen, alun perin muutaman juurakon lähtökohdasta jo tuhansiin yksilöihin. Istutuspenkit muodostavat puiston keskialueelle laajan symmetrisen kuvion. Keväisin istutettavat lukuisat ruusupuut korostavat eri väreineen puiston juhlavuutta. Ruusuistutusten väriteema uudistetaan vuosittain. Keväiset istutukset ja syksyiset varastoinnit ovat työteliäs vaihe, joka palkitsee. Kukkien tehtävä on ilahduttaa. Väriloisto innostaa katselijansa. Puistosta on kehittymässä ainutlaatuinen elämyspaikka.

Suomen Pietarhoviin voit yhtä hyvin tulla myös  rauhoittumaan ja miettimään elämän suuntaa. Halutessasi voit siirtyä omaan rauhaasi Pietarhovin pikkukappeliin. Luonnolla, puilla ja kasveilla sekä tilamme eläimillä on parantava ja rauhoittava vaikutus. Vierailijana voit hetkeksi jättää arjen kiireet ja nauttia luonnon voimasta ja kauneudesta.